Ngôn ngữ:
Hiển thị:
28/10/2014 | 03h01
Nhằm thực hiện triển khai tốt các công tác cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Ban biên tập Website xin cung cấp các văn bản liên quan đến công tác này để phổ biến rộng rãi đến cán bộ viên chức Bệnh viện. Tài liệu gồm có: 1. Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính: Download 2. Kế hoạch cải cách hành chính của Bệnh viện năm 2014: Download Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh ...
28/10/2014 | 03h19
Ngày 25 tháng 2 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.  Download tài liệu tại đây: Thông tư 07/TT-BYT Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Số điện thoại: 04 3943 4523.
27/10/2014 | 08h37
Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và các quy định, nội quy, quy chế của Bệnh viện. Bệnh viện Y học cổ truyền cung cấp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư ban hành cho các cán bộ của bệnh viện có thể tìm hiểu và tra cứu khi cần thiết. Các văn bản gồm: 1. Luật Khám chữa bệnh 2009: Download 2. Luật Lao động: Download 3. Luật Thi đua khen thưởng: Download 4. Luật số 39/2013 sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng: Download 5. Luật Viên chức 2010: Download 6. Quy chế chi ...
03/12/2015 | 10h43
Ngày 31/03/2015, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế. Download tài liệu tại đây: 06/2015/TT-BYT Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Số điện thoại: 04 3943 4523.
28/10/2014 | 03h11
Nhằm trang bị cho cán bộ viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương các thông tin về công tác thi đua khen thưởng, Ban biên tập Website xin cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật quy định liên quan để cán bộ tiện theo dõi. Tài liệu gồm:  1. Thông tư 02/2011 của Bộ Nội vụ: Download 2. Thông tư 20/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thi đua khen thưởng: Download Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ...
28/10/2014 | 03h15
Luật số 03/2007/QH12 là luật quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Download tài liệu ở đây: Luật số 03/2007/QH12 Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Số điện thoại: 04.3943 4523
28/10/2014 | 03h26
Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 30/2011/TT-BYT hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Download tài liệu tại đây: Thông tư 30/2011/TT-BYT Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Số điện thoại: 04 3943 4523.
03/12/2015 | 11h01
Ngày 17/11/2014, PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Download tài liệu tại đây: Thông tư 40/2014/TT-BYT Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Số điện thoại: 04 3943 4523.
03/12/2015 | 10h02
Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, các bệnh viện đã và đang được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá viện phí mới. Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện thực hiện ngay việc công khai bảng giá dịch vụ khám ...