Ngôn ngữ:

Thông tư Quy định về Quy tắc ứng xử

28/10/2014 | 03h19

Ngày 25 tháng 2 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

Download tài liệu tại đây: Thông tư 07/TT-BYT

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04 3943 4523.