Ngôn ngữ:

Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

03/12/2015 | 10h43

Ngày 31/03/2015, GS.TS.Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế.

Download tài liệu tại đây: 06/2015/TT-BYT

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04 3943 4523.