Ngôn ngữ:

Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

03/12/2015 | 11h01

Ngày 17/11/2014, PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

Download tài liệu tại đây: Thông tư 40/2014/TT-BYT

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04 3943 4523.