Ngôn ngữ:

Quyết định về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

08/12/2015 | 17h10

Ngày 30/11/2015, PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Ban hành Quyết định số 5084/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.


Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ mã Danh mục dùng chung (phiên bản số 2) để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan (bãi bỏ bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 1).


Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 2) dùng để thống nhất ngữ nghĩa của dữ liệu hoặc thông tin, bảo đảm liên thông phần mềm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan, gồm các danh mục:


1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật.

2. Danh mục thuốc tân dược.

3. Danh mục vật tư tiêu hao.

4. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền.

5. Danh mục bệnh y học cổ truyền.

6. Danh mục bệnh theo ICD X.

7. Danh mục máu và chế phẩm máu.

8. Danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.