Ngôn ngữ:

Phổ biến các văn bản về cải cách hành chính

28/10/2014 | 03h01

Nhằm thực hiện triển khai tốt các công tác cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Ban biên tập Website xin cung cấp các văn bản liên quan đến công tác này để phổ biến rộng rãi đến cán bộ viên chức Bệnh viện.

Tài liệu gồm có:

1. Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính: Download

2. Kế hoạch cải cách hành chính của Bệnh viện năm 2014: Download

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04.3043 4523