Ngôn ngữ:

Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

28/10/2014 | 03h26

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 30/2011/TT-BYT hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Download tài liệu tại đây: Thông tư 30/2011/TT-BYT

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04 3943 4523.