Ngôn ngữ:

Trung tâm Sản xuất thuốc Y học cổ truyền

14/06/2012 | 04h26

Trung tâm Sản xuất thuốc Y học cổ truyền

Năm thành lập: 16/5/2011

 


Cán bộ lãnh đạo:

Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Trần Quốc Bình

Phó giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Vũ Nam

Phó khoa Dược phụ trách Trung tâm: Đỗ Thị Oanh

Đội ngũ cán bộ viên chức: 

PGS.TS.BS: 2, Thạc sĩ dược: 1, Dược sĩ: 2, Dược sĩ TC: 2, Dược tá: 2, Nhân viên: 1

Chức năng, nhiệm vụ:

- Triển khai dây truyền chế biến, sản xuất thuốc cổ truyền, phát triển sản phẩm mới, phục vụ các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu trong và ngòai bệnh viện theo qui định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đánh giá và xây dựng bài thuốc, hòan thiện qui trình sản xuất thuốc, xây dựng tiêu chuẩn thuốc Y học cổ truyền. Hòan thiện hồ sơ xin phép các cấp có thẩm quyền để lưu hành sản phẩm ra thị trường, góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng thuốc trong bệnh viện.

- Trung tâm có trách nhiệm phối hợp với khoa Dược trong quá trình sản xuất thuốc, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chế phẩm thuốc Y học cổ truyền theo kế hoạch của Trung tâm và bệnh viện được Giám đốc phê duyệt.

- Nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ trong bào chế thuốc, cải tiến và đổi mới các qui trình sản xuất thuốc nhằm phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo tính an tòan và hiệu quả của thuốc Y học cổ truyền . Tham gia công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành Dược cổ truyền.