Ngôn ngữ:

Trung tâm kỹ thuật cao

13/04/2012 | 09h00

Tổ chức cán bộ:

Trưởng khoa : BS. Cù Tuyết Anh.


Cán bộ nhân viên : BS.Trần Thanh Thủy, BS.Nguyễn Mạnh Cường.

 

Chức năng:

- Khoa Thận nhân tạo

- Chụp cộng hưởng từ (MRI)

- Xét nghiệm huyết học, công thức máu 600 thông số, sinh hoá, miễn dịch

- Thực hiện trên các máy kĩ thuật cao