Ngôn ngữ:

Trung tâm hợp tác quốc tế

13/04/2012 | 08h51

Trung tâm Hợp tác quốc tế thành lập năm 2006

  

htqt1 


 Tập thể Trung tâm Hợp tác quốc tế năm 2022


htqt6


Giám đốc bệnh viện tham dự Hội nghị về YHCT của WHO tại Manila, Philippines


htqt7


Giám đốc bệnh viện tham dự Diễn đàn các Trung tâm hợp tác của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ ba


 

 htqt2


Hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Y học phương Đông Hàn Quốc (KIOM)

từ năm 2012

Thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc tế

giữa Bệnh viện và Viện Y học phương Đông Hàn Quốc


 

 htqt4

 

 Ký Bản ghi nhớ hợp tác Nghiên cứu khoa học với Nhật Bản

  

 

Lãnh đạo Trung tâm Hợp tác quốc tế qua các thời kỳ:


Giám đốc:  PGS.TS. Chu Quốc Trường (2006 - 2009)


                   PGS.TS. Trần Quốc Bình (2009 - 2017)


     TTND.PGS.TS. Vũ Nam  (2017 - nay)


Phó giám đốc:  ThS. Tạ Thu Thủy (2011 - 10/2016)


                           PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm Thuận (11/2016  -nay)


Chức năng nhiệm vụ:


Trung tâm Hợp tác quốc tế thành lập ngày 05/6/2006 với chức năng tham mưu cho giám đốc tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế của Bệnh viện. Trung tâm có nhiệm vụ hợp tác trao đổi thông tin khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực YHCT với WHO và các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương, đồng thời là văn phòng đại diện của WHO về YHCT tại Việt Nam từ năm 1998 đến nay.

Trung tâm là cơ quan thường trực giúp Bệnh viện thực hiện tốt vai trò Trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới về YHCT tại Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương.


Đội ngũ CBVC:


- TTND.PGS.TS.BS. Vũ Nam:  Giám đốc bệnh viện

Giám đốc Trung tâm hợp tác của WHO về YHCT

khu Tây Thái Bình Dương tại Việt Nam


PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Tâm Thuận:  Phó giám đốc Trung tâm hợp tác WHO về

YHCT khu vực Tây Thái Bình Dương tại

Việt Nam


CN.CVC Đoàn Kim Chi


CN.CV Nguyễn Thị Phương


Khen thưởng:

- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế năm 2017, 2018, 2019

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế về Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác y tế từ năm 2017 đến năm 2018 và từ năm 2019 đến năm 2020.