Ngôn ngữ:

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến

13/04/2012 | 08h51

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến: Năm thành lập: Tháng 1/2010 trên cơ sở hợp nhất phòng Chỉ đạo ngành của Bệnh viện, bộ phận nghiên cứu khoa học thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

Trung tâm có 4 phòng trực thuộc:

- Văn phòng Trung tâm

- Phòng Chỉ đạo tuyến

- Phòng Đạo tạo

- Phòng Nghiên cứu khoa học


Đội ngũ CBVC:

PGS.TS: 2, Tiến sĩ: 4, Thạc sĩ: 03, Bác sĩ: 01, Cử nhân: 03, KTV Tin học: 01, Nhân viên: 01


Lãnh đạo Trung tâm:

- Giám đốc trung tâm: PGS.TS. Trần Quốc Bình (2007 - 2015), PGS.TS Vũ Nam (07/2017 - nay)

- Phó giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Bội Hương, PGS.TS. Đỗ Thị Phương, TS.BS Trần Minh Hiếu (2017-nay)

- Phòng Chỉ đạo tuyến: 

Trưởng phòng: BS Tô Văn Sáng (1966-1975), LY Trần Ngọc Sung (1967-1975), BS. CKII Vương Anh Dũng, BS CKII Nguyễn Văn Tuất.

Phòng Huấn luyện: BS Lê Khánh Đồng, LY Đinh Văn Mông, LY.BS Phó Đức Thảo(1975- 1988).

Phòng Chỉ đạo ngành: BS CKII Nguyễn Văn Tuất, BS Nguyễn Văn Phiệt (1999 - 2002), BS Thái Ngọc Thanh (2002- 2004), BS.Trần Quốc Hùng (2004 - 2009), TS. Trần Thị Lan (3/2011 - 2012), ThS. Lưu Chi Mai (3/2012)

- Phó phòng Đào tạo: ThS. Nguyễn Quang Vinh (3/2011 - nay), TS. Nguyễn Thị Tâm Thuận (11/2011, Trưởng phòng Đào tạo: 2/2015).

- Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học: , TS.Trần Minh Hiếu (2016-nay)

- Phó phòng Nghiên cứu khoa học: ThS. Trần Minh Hiếu (3/2011, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học: 2/2015)

- Chánh văn phòng Trung tâm: CN. Nguyễn Anh Vũ (Phó chánh văn phòng: 3/2011, Chánh văn phòng: 3/2012)


Chức năng:

Trung tâm có chức năng: tham mưu, giúp giám đốc bệnh viện quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về YHCT, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu; tổ chức quản lý, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật công nghệ tại bệnh viện; chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn về YHCT cho tuyến dưới.


Nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ, Bác sĩ chuyên khoa định hướng Y học cổ truyền, Bác sĩ CKI, CKII. Các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức Y học cổ truyền cho cán bộ y tế cấc tuyến trong cả nước. Kết hợp với các trường đại học, các viện nghiên cứu đào tạo đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ...

- Chỉ đạo giúp đỡ y tế tuyến dưới, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phát triển YHCT, xây dựng mô hình kết hợp YHCT-YHHĐ tuyến cơ sở.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển kỹ thuật chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị.


Khen thưởng:

Liên tục đạt danh hiệu tổ Lao động tiên tiến,  tổ Lao động xuất sắc

BS. Phó Đức Thảo được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

PGS.TS Trần Quốc Bình được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2001), Thầy thuốc Nhân dân (2012), Chiến sĩ Thi đua cấp Ngành (2012).Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tặng bằng khen cho Bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế giai đoạn 2008 - 2010Các thế hệ Thầy giáo dự lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2011Hướng dẫn thực hành châm cứu cho học viên Thụy Sĩ    PGS.TS Trần Quốc Bình trao chứng chỉ cho học viên Đức năm 2011Bế giảng lớp Bác sĩ chuyên khoa định hướng năm 2011PGS.TS Trần Quốc Bình trao chứng chỉ cho học viên Mỹ năm 2011PGS.TS Trần Quốc Bình cùng đoàn cán bộ bệnh viện thực hiện Đề án 1816 tại Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011Đoàn sinh viên các trường Đại học Mỹ thăm thực địa tại bệnh viện