Ngôn ngữ:

Phòng Tổ chức cán bộ

13/04/2012 | 08h48

Phòng Tổ chức cán bộ

 Ngày thành lập: ngày 31 tháng 12 năm 1966, tách từ phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ- Tài vụ.

 

a

Phòng Tổ chức cán bộ năm 2022


 phòng Tổ chức cán bộ năm 2014

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, ông Nguyễn Đạt, ông Trình Ngọc Anh, DS. Nguyễn Thị Ngọc Bích (1979- 1986), ông Đặng Văn Nghị (1987-2005), Thầy thuốc ưu tú, BSCKII. Phạm Thị Minh Dương (2005- 2013), BSCKII. Trương Thị Xuân Hòa ( 2013 – 11/2017). ThS.BS Bùi Thị Phương Thảo (12/2017-nay)

Phó phòng: Ông Nguyễn Bá Tân, Ông Trần Văn Tuy (1979-1982), Cử nhân Vũ Thị Tuyết ( 1997-2005), Ths.CNKT Hoàng Hồng Hạnh (2009-2013), ThS. Hoàng Việt Dũng (2013 - nay).

 

Đội ngũ cán bộ hiện nay:

Thạc sĩ : 04 , Cử nhân 03

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trỡnh giỏm đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện cụng tác cán bộ, quản lí hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xõy dựng lề lối làm việc và quan hệ cụng tỏc giữa cỏc khoa phũng, trỡnh giỏm đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.


Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế, Phòng TCCB tổ chức thi tuyển viên chức năm 2006


Khen thưởng:

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007

Liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc.

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y tế năm 1999,2014.

Liên tục hàng năm đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động suất sắc.

Một số cán bộ của phòng được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”.