Ngôn ngữ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp

13/04/2012 | 08h47

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Năm thành lập: Tháng 7 năm 1957 (Mới đầu nằm trong phòng Y lý chẩn trị, sau phát triển thành phòng Y vụ). 

khth1

phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2022


phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2006


Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Lương y Hoàng Văn Thâm, BS Tô Văn Sáng (1964-1966), BS Đinh Văn Lực (1966-1973), BS. Lê Thị Hồng ÁI (1973-1977), BS. Võ Xuân Trà(1977-1981), BS. Hàn Thị Tuyết(PP1977-1981, TP1981-1990), BS. Vương Anh Dũng(1990-1995), PGS.TS Dương Trọng Hiếu(1995-2004), BSCKII Lê Hữu Tuấn (2004 - 12/2015), TS.Hoàng Lam Dương (12/2015-03/2016)-phụ trách phòng, TS.Dương Trọng Nghĩa (03/2016-10/2016), Ths.BS.Kiều Đình Khoan (10/2016-4/2018), TS.BS Trần Thái Hà (04/2018 - nay)


Phó phòng: YS. Nguyễn Văn Đậu, BS.Trần Thị Chấn, BS. Nguyễn Thị Thịnh ( từ 2007 - 2011), BSCKI. Trương Thị Xuân Hòa (2012-2013), TS.BS Hoàng Lam Dương (2013- nay), BSCKII Lưu Chi Mai (2013- 11/2019).  ThS.BS Phương Thị Thanh Loan (11/2020 - nay), ThS.BS Bùi Việt Chung (11/2020 - nay)

       

 Đội ngũ cán bộ công chức: 

TS.BS: 1, ThS.BS: 2,  BS: 1, CN: 2


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, lập kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện  qui chế, chế độ chuyên môn trong bệnh viện.

Đề xuất dự án qui hoạch phát triển Bệnh viện, phát triển kỹ thuật mới trong điều trị.

Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, thư viện, lưu trữ hồ sơ bệnh án theo đúng qui định.


Khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 1999

- Đạt danh hiêụ tổ Lao động tiên tiến, tổ Lao động xuất sắc nhiều năm liên tục

- Bác sĩ Võ Xuân Trà đạt danh hiệu Thày thuốc ưu tú.

- BSCKII. Lê Hữu Tuấn được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp ngành.