Ngôn ngữ:

Phòng Hành chính quản trị

13/04/2012 | 08h50

Phòng Hành chính quản trị

Năm thành lâp: Tháng 6 năm 1957.

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng phòng: Ông Ngô Đạm, Ông Nguyễn Xuyên Hải (1958- 1970). Ông Nguyễn Thọ Ưu (1971-1976), Ông  Đỗ Văn Kha (1977-1998), Ông Phùng Như Ánh (1998- 2004), CN. Đặng Cao Thông (2004- 2010), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn (2011- nay).

Phó phòng: Ông Trần Hữu Hiệp (1975-1977), Th.s. Đỗ Hoàng Tuấn ( từ 2007 - 2011), Th.s. Đỗ Cẩm Tú (2015- nay).

Đội ngũ cán bộ công chức:

-     Tổ Hành chính, văn thư, môi trường: 1 Thạc sỹ, 2 Cử nhân , 1 Điều dưỡng, 1 Cán sự.

-     Tổ Quản trị, xây dựng, sữa chữa, lễ tân: 2 Thạc sỹ, 1 Kỹ thuật viên, 2 nhân viên.

-     Tổ Điện nước: 1 Cử nhân, 1 Kỹ sư, 1 Cao đẳng điện, 1 Trung cấp điện, 1 Nhân viên.

-     Tổ Xe ôtô: 4 Nhân viên lái xe.

-     Tổ Bảo vệ: 4 Nhân viên bảo vệ.

Thực hiện chức năng, nhiêm vụ:

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Sửa chữa, bảo dưỡng, mua sắm trang thiết bị, máy móc thông dụng phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Vận hành công tác điện, nước, trạm xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc và an ninh trật tự trong Bệnh viện.

Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân khánh tiết, công tác chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, công tác vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp và các công tác khác của Bệnh viện.

Khen thưởng:

      - Bộ Y tế tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác văn phòng năm 2012, 2014, 2015, 2018.

      - Tập thể phòng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục.

      - Tổ Bảo vệ được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 năm 1996.