Ngôn ngữ:

Phó Giám đốc Nguyễn Bội Hương

16/04/2012 | 05h21


 

TS. Nguyễn Bội Hương

Phó Giám Đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

 


Quá trình công tác:

1990 - 1991: Phụ trách Phòng Y tế cơ quan Bệnh viện YHCTTW

1996 - 1999: Học cao học YHCT tại trường Đại học Y Hà nội

2001 - 2006: Nghiên cứu sinh khoá 19 tại Đại học Y Hà nội

2006 - 2010: Phó trưởng Khoa Nội Nhi

6/2010:        Đảng uỷ viên

12/2010:      Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến