Ngôn ngữ:

Phó Giám đốc Đặng Cao Thông

16/04/2012 | 05h26

 

CN. Đặng Cao Thông

Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Quá trình công tác:

12/1974 - 2/1977:   Công nhân Công ty xây dựng số 1 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội
3/1977 - 10/1981:   Học lớp giáo viên dạy nghề khóa 2 và làm giáo viên dạy nghề tại trường Trung học xây dựng Hà nội
11/1981 - 10/1999:  Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị
11/1999 - 4/2004:    Cán sự, Phó trưởng phòng Hành chính Quản trị
6/2005 - 8/2007:     Quyền trưởng phòng Hành chính Quản trị
9/2007 - 6/2011:     Trưởng phòng Hành chính Quản trị
7/2011 đến nay:      Phó Giám đốc Bệnh viện


Khen thưởng:

Huy chương "Vì sức khỏe nhân dân"