Ngôn ngữ:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

13/04/2012 | 09h02

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Năm thành lập: 3/2005

 

ksnk1

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2022

 

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 2010

 

Cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ:

Trưởng khoa : ThS. Nguyễn Quang Vinh (2005 - 2008 ), BSCKI. Trịnh Thị Chiên (2008 – 2016), ThS Bùi Thị Bích Ngà (2017-nay).

Phó Khoa: ThS.CNKT Hoàng Hồng Hạnh (2014- 2020), CN.Lương Thị Năm (01/2022-nay)

Kỹ Thuật viên trưởng: CN Đoàn Thị Mền (4/2022-nay)

 

 Đội ngũ cán bộ công chức:

Ths.1, CN 1, Dược sĩ TC: 1, Điều dưỡng TC: 7, nhân viên y tế: 5, kỹ sư: 1

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, bảo quản các dụng cụ, vật liệu y tế đảm bảo đúng qui trình.

Giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, xử lý chất thải trong Bệnh viện.

Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế trong Bệnh viện các kỹ thuật, kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hàng năm phục vụ 32000 lượt thay đồ vải cho người bệnh, hấp sấy 2150 hộp tiệt khuẩn, phục vụ  đồ mổ tiệt khuẩn cho trên 600 ca phẫu thuật...

 

Khen thưởng:

Liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.


 

Thực hiện công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn, bảo quản các dụng cụ, vật liệu y tế đảm bảo đúng qui trình