Ngôn ngữ:

Giám đốc Vũ Nam

16/04/2012 | 05h19


PGS.TS.BSCC Vũ Nam
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Lĩnh vực đào tạo: Chuyên ngành Y học cổ truyền và Nội khoa

 

Quá trình công tác:

01/1992 – 10/1996: Bác sĩ điều trị khoa Nội 2-Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Học nghiên cứu sinh khóa 12 chuyên ngành Nội khoa – Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

10/1996 – 12/1997: Bác sĩ điều trị Khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Học Nội soi tiêu hóa tại Trường đại học Y (CHU) Angers - Cộng hòa Pháp (từ 12/1997 – 12/1998)

12/1998 – 11/1999: Bác sĩ công tác 50% tại khoa Nội, 50% tại khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng (CĐHA-TDCN)

11/1999 - 11/2004: Phó Trưởng khoa CĐHA-TDCN và Bác sĩ điều trị Khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

12/2004- 11/2007: Q. Trưởng khoa CĐHA-TDCN và Phụ trách nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

12/2007- 01/2011: Trưởng khoa CĐHA-TDCN, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận - Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (từ 10/2009 đến 2019)

01/2011 đến 30/6/2017: Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

1/7/2017 đến nay: Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Phó Chủ tịch Trung ương Hội đông Y Việt Nam. Chủ nhiệm Bộ môn Y lý Y học cổ truyền Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, thành viên Hội đồng Trường - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. Chủ nhiệm Bộ môn Lý luận - Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (từ 2019 đến nay),

 

Các khóa đào tạo đã qua:

Từ 1982 đến 1988: Bác sĩ chuyên khoa YHCT, hệ chính quy, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ 1988 đến 1991: Bác sĩ Nội trú Bệnh viện Khoá 15 chuyên ngành Y học cổ truyền, hệ chính quy, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ 1992 đến 1996: Nghiên cứu sinh khoá 12 chuyên ngành Nội khoa - Y học cổ truyền, hệ chính quy, Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ 1999 đến 2003: Cử nhân chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ tại chức.

Năm 2018 học lớp Quản lý Bệnh viện dành cho các Lãnh đạo Bệnh viện khóa I do Bộ Y tế tổ chức.

 

Các danh hiệu thi đua khen thưởng:

- Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú năm 2012

- Huân chương lao động hạng Ba năm 2019

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1997

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2016, 2019

- Giải thưởng “Hải thượng Lãn ông” vì đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền (Số 455/QĐ-BYT ngày 05/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1997, 2016, 2018

- Bằng khen "Gư­ơng mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất năm 1997" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở