Ngôn ngữ:

Kỷ niệm 60 năm Y, Dược cổ truyền Việt Nam

07/06/2017 | 03h14

Ngày 6/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ Kỷ niệm "60 năm Y, Dược cổ truyền Việt Nam: Đổi mới và phát triển". Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các lãnh đạo Bộ và đại diện các Vụ, Cục, Viện trực thuộc, các cơ sở điều trị, đào tạo…

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi lễ

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, y học cổ truyền Việt Nam đã đúc kết nên nhiều kinh nghiệm, phương pháp quý báu trong phòng bệnh, chữa bệnh bằng thuốc và không dùng thuốc được lưu truyền, phát triển từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nền y dược cổ truyền là di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình hình thành và phát triển đã xuất hiện nhiều danh y lỗi lạc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm, 60 năm qua ngành Y dược cổ truyền Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đã đưa Y học cổ truyền trở lại vị trí xứng đáng trong hệ thống y tế nhà nước. Nghiên cứu, dịch và biên soạn được nhiều tài liệu y học cổ truyền có giá trị phục vụ tốt công tác đào tạo, huấn luyện. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại cũng như các quy trình kỹ thuật chuyên môn về lĩnh vực y dược cổ truyền đã dần hoàn thiện, tạo ra được hành lang pháp lý cho y dược cổ truyền phát triển. Hệ thống khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền từ trung ương đến cơ sở từng bước được hoàn thiện: 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có bệnh viện y học cổ truyền, 92% bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền hoặc tổ y học cổ truyền, gần 95% trạm y tế xã phường có hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Hệ thống đào tạo cán bộ y học cổ truyền được củng cố và phát triển. Năm 2005, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ thành lập Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, qua đó nhân lực cho lĩnh vực Y dược cổ truyền ngày càng được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực y dược cổ truyền ngày càng mở rộng, uy tín của y dược cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh điều trị và đào tạo ngày càng được nâng cao.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khuyến nghị, ngành Y Dược cổ truyền Việt Nam tránh để Đông y là một dòng nước, Tây y là một dòng nước. Chúng ta cần phải kế thừa, bảo tồn, phát huy, phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại, xây dựng nền Y học Việt Nam hiện đại, khoa học, dân tộc và đại chúng. Trong 60 năm qua, chúng ta đã có nhiều thành tựu trong việc đào tạo đội ngũ, cán bộ, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và nuôi trồng dược liệu, sản xuất chế biến dược liệu … góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và xây dựng đất nước phồn vinh.

 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế nhận cờ thi đua của Chính phủ

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế


Theo t5g.org.vn