Ngôn ngữ:

Ký kết phối hợp truyền thông về phòng chống AIDS và TNXH

01/10/2014 | 03h21

Ngày 29/9/2014 tại Văn phòng Chính phủ đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông đến năm 2020 giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

 

Đến dự và chứng kiến lễ ký kết có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các đồng chí Bộ trưởng thành viên Chính phủ là thành viên UBQG; đại diện Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam...

 

Trong nhiều năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Để đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới vừa phát huy vai trò của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, vừa phát huy vai trò của cộng đồng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Một trong những giải pháp quan trọng là cần đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông. Trên tinh thần đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã thống nhất Chương trình truyền thông đến năm 2020.

 

 

 

Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông đến năm 2020 giữa Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.
 

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại, hậu quả, cách phòng tránh lây nhiễm, điều trị HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

Các cơ quan truyền thông sẽ tăng thời lượng thông tin, có hình thức, chuyên mục thể hiện phong phú nhằm phổ biến kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

 

Bên cạnh đó, phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, mô hình hoạt động có hiệu quả, các nhân tố mới, tấm gương tận tụy, dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy, trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

 

Đồng thời, phản ánh chính sách, giải pháp kinh nghiệm, tiến bộ khoa học của các nước trên thế giới và khu vực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất những biện pháp, cách thức tổ chức đạt hiệu quả cao hơn.

 

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế