Ngôn ngữ:

Hội thảo tham vấn đề án về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và dân số trong tình hình mới tại TP HCM

04/04/2017 | 12h01

Ngày 28/3/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tham vấn đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khoá XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và dân số trong tình hình mới. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội thảo.

 

Tham dự Hội thảo có  PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Trần Chí Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí nguyên Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục, bệnh viện, văn phòng bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ tại khu vực phía Nam...

 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Thực hiện chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khoá XII và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban cán sự Chính phủ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề án trình Ban chấp hành Trung ương ban hành “Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và dân số trong tình hình mới”. Đề án này xuất phát từ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, trong khi khả năng đáp ứng của hệ thống y tế có hạn; bên cạnh đó, chúng ta vừa muốn theo dõi, quản lý sức khoẻ đến từng người dân tại trạm y tế, bác sỹ gia đình; đồng thời vẫn thực hiện thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho người dân... Đề án được xây dựng với quan điểm đổi mới y tế nhằm thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cụ thể là gắn phòng bệnh với chữa bệnh, phục hồi chức năng và tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Phát triển đồng thời y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; kết hợp đông y và tây y. Tập trung đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng tinh gọn. Đổi mới phương thức quản lý các đơn vị y tế công lập theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho đơn vị; các bệnh viện công quản trị theo mô hình doanh nghiệp nhưng không cổ phần hóa, từng bước hình thành các tập đoàn bệnh viện, các bệnh viện công và tư hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận… Qua hội thảo này, Bộ Y tế mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của đại biểu bộ ngành Trung ương và địa phương khu vực phía Nam về phương hướng, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng, về nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn trình bày Dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn trình bày Dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới bao gồm một số nội dung chính: Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong thời gian qua; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới và việc tổ chức thực hiện.

 

 

Quang cảnh buổi hội thảo

Sau khi nghe dự thảo đề án, các đại biểu tập trung thảo luận rất nhiều về các vấn đề về chính sách dân số, đầu tư, xã hội hóa y tế, an toàn thực phẩm đặc biệt công tác đào tạo nguồn lực y tế hiện nay….

 

 

PGS.TS Trần Chí Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tham luận

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, đề án lần này đã tổng kết, đánh giá những kết quả mà ngành Y tế đã làm được, đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, một số vấn đề cần được làm rõ như mô hình quản lý, quản trị bệnh viện; an toàn thực phẩm; chất lượng dân số; nên coi dịch vụ y tế là dịch vụ xã hội hay kết hợp với dịch vụ kinh tế; mô hình kết hợp công tư; định hướng phát triển y học cổ truyền theo hướng nào… Ngoài ra, các đại biểu đã góp ý, bổ sung nhiều vấn đề từ ngữ, bố cục được sử dụng trong bản Nghị quyết. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến cho đề án, Bộ Y tế sẽ là đầu mối tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản Nghị quyết về y tế và dân số để trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII./.

Theo moh.gov.vn