Ngôn ngữ:

Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”

26/11/2014 | 01h59

 

Sáng ngày 24/11 tại Hà Nội, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”.

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; lãnh đạo các Vụ, Cục Bộ Y tế; đại diện các Sở Y tế, trường đại học Y Dược, các bệnh viện Trung ương và địa phương.

Trong những năm gần đây, đội ngũ nhân lực y tế nước ta không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế vẫn còn nhiều bất cập.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị


Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ đa khoa Việt Nam với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, gồm các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, nhà quản lý, nhà chuyên môn, …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Cường khẳng định: việc xây dựng và ban hành Chuẩn năng lực cơ bản cho bác sĩ đa khoa có ý nghĩa rất quan trọng:

-          Đối với xã hội: tăng cường giám sát của người dân, người bệnh, cộng đồng về việc thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo;

-          Đối với cơ sở đào tạo: là căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra, xác định chương trình, phương pháp và nội dung học phù hợp cho chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa; làm cơ sở cho sinh viên y đa khoa phấn đấu học tập và tự đánh giá năng lực nghề nghiệp của bản thân trong quá trình học tập và sau khi ra trường; gắn nội dung đào tạo với hoàn cảnh thực tế với hoàn cành thực tế kinh tế xã hội của đất nước.

-          Đối với cơ sở sử dụng và quản lý nhân lực bác sĩ đa khoa: xác định phạm vi hành nghề của bác sĩ đa khoa; xác định trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp của người bác sĩ và giải quyết các sai phạm về đạo đức và hành nghề bác sĩ đa khoa; là cơ sở để các nhà quản lý có kế hoạch và đào tạo cơ hội để bác sĩ đa khoa đuọc đào tạo nâng cao nghề nghiệp;

-          Đối với hội nhập quốc tế: là cơ sở để so sánh năng lực cơ bản của bác sĩ Đa khoa Việt Nam với bác sĩ Đa khoa của các nước, thúc đẩy quá trình hội nhập và công nhận trình độ đào tạo giữa các nước trong khu vực và trên thế giới;

-          Đối với bác sĩ đa khoa: là căn cứ để mỗi bác sĩ đa khoa tự hoàn thiện và phát triển năng lực của mình trong suốt quá trình làm việc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quý báu hoàn thiện dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa” như: một số tiêu chuẩn có thể làm rõ hơn; năng lực làm việc theo nhóm là rất cần thiết, nên đưa vào chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa; cần chú ý đến an toàn trong các lĩnh vực khác như: kê đơn, khám,...

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế