Ngôn ngữ:

Hội nghị Tập huấn công tác CCHC theo bộ chỉ số CCHC cấp Bộ 2013 triển khai đề án xác định vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức

26/11/2014 | 01h50

 

Sáng ngày 21/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Tập huấn công tác CCHC theo bộ chỉ số CCHC cấp Bộ 2013 triển khai đề án xác định vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. Về phía Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng; đồng chí Phạm Minh Hùng,Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính. Về phía Bộ Y tế có GS.TS. NguyễnThanh Long, Thứ trưởng; PGS.TS. Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng; lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các đồng chí chuyên viên là đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Y tế.Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: cải cách hành chính (CCHC) là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển hiện ngay của đất nước. Những năm vừa qua,thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, Bộ Y tế đã triển khai mạnh mẽ trong toàn ngành và đạt được những kết quả nhất định về các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế.

 

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trong ngành y tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục, cải thiện và tăng cường hơn nữa nhằm nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị KimTiến đã ban hành Chỉ thị 08/CT-BYT, ngày 26/8/2014 trong đó nêu rõ: “Thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn ngành cần phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính đặc biệt là xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện theo các lĩnh vực cải cách hành chính phù hợp với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn được giao, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu phải đạt được, những nội dung cần phải tiến hành; các đơn vị phải gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể, khuyến khích và phát huy những sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính và phải cụ thể hóa trong thi đua khen thưởng – kỷ luật; phải bố trí nguồn nhân lực và tài chính cho công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định”.

 

 

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ trình bày “Các nhiệm vụ chính của công tác CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP và một số nguyên tắc đánh giá kết quả công tác CCHC theo Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ”;

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ Y tế “Báo cáo Phân tích kết quả CCHC 2013 theo Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ của Bộ Y tế.

 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện CCHC, cơ chế một cửa, đơn giản hóa các thủ hành chính ở Cơ quan Bộ và các bệnh viện trong thời gian qua:

 

 

TS. Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế

 

TS. Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT trong Cơ quan Bộ Y tếvà yêu cầu các đơn vị tích cực sử dụng hòm thư điện tử, Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử Bộ Y tế, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ nhằm cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt và hiệu quả hơntrong việc tra cứu thông tin; tiếp tục tập huấn nâng cao các biện pháp, chế tài để đẩy mạnh CCHC.

 

 


Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

 

Tại Hội nghị đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ rất đồng tình với các tham luận và đóng góp của các đại biểu. Bệnh cạnh đó đồng chí chia sẻ những  kinh nghiệm quý báu về cải cách hành chính tại Bộ Nội vụ

 

Kết luận Hội nghị: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Y tế cần xây và ban hành kế hoạch hoạt động của đơn vị mình đúng thời hạn, cắt bớt thủ tục không cần thiết; xây dựng văn bản phải sát với thực tế; nhanh chóng hoàn thiện và cung cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, 4 giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; vấn đề liên quan đến nhập khẩu trang thiết bị, quản lý dược,khám chữa bệnh, cần nghiêm khắc chấn chỉnh; thực hiện đánh giá công chức, để đưa ra khỏi nền công vụ những công chức yếu kém; đẩy mạnh công tác truyền thông giúp người dân biết được những thành tựu của ngành y tế cũng như chia sẻ  khó, thách thức với Ngành.

 

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Bộ trưởng nhấn mạnh: để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp Bộ Y tế quyết không bao che cho bất kỳ một trường hợp nào và xử lý ngay lập tức các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, mắc những sai phạm nghiêm trọng trong công tác điều hành, quản lý cũng như sai phạm của cán bộ, viên chức, y, bác sĩ thông qua công tác thanh, kiểm tra, phản ảnh của người dân, đường dây nóng, …

 
  

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế