Ngôn ngữ:

Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam ký Nghị quyết liên tịch

01/08/2014 | 01h32

 

Sáng ngày 31/7/2014, tại Bộ Y tế, diễn ra Lễ ký Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Trung ương Hội Đông y Việt Nam.


 


Tới dự buổi lễ ký kết có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện một số lãnh đạo Vục/ Cục/ Văn phòng Bộ, đại diện Văn phòng chính phủ, đồng chí Trần Văn Bản – Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực y dược cổ truyền; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về y dược cổ truyền; phối hợp hoạt động để kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền và trong công tác nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế. Đặc biệt, 2 bên cũng sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, góp phần giảm quá tải trong bệnh viện; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các khoa, bệnh viện y học cổ truyền. Bộ Y tế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Trung ương Hội Đông y Việt Nam hoạt động và nâng cao vị thế. Hội Đông y có trách nhiệm hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện tốt công tác kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thực hiện các nội dung trong Nghị quyết liên tịch giữa 2 đơn vị sẽ góp phần thực hiện tốt kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển nền y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, nâng cao hơn nữa vai trò của y học cổ truyền trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ thị 24 của Ban Bí Thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực y dược cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông để người dân biết, áp dụng và bảo tồn các bài thuốc quý; đồng thời trong năm nay sẽ hoàn thành chương trình đào tạo lương y./. 

 

Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Bộ Y tế