Ngôn ngữ:

Bộ Y tế tiếp tục "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT"

06/11/2015 | 07h01

Sáng ngày 05/11/2015, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Quản lý KCB và thanh toán BHYT theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP với 63 Sở Y tế. 


Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Góp phần minh bạch quy trình, chất lượng KCB

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, BHYT là chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, tạo nền tảng bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, BHYT đã từng bước phát triển, tỷ lệ bao phủ đạt 73% và BHYT dần trở thành một nguồn tài chính y tế quan trọng cho chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý BHYT còn nhiều khó khăn bất cập như cấp phát thẻ BHYT còn sai sót, trùng lặp danh sách đối tượng, chậm phát hành thẻ, chất lượng, hiệu quả và tính minh bạch trong công tác giám định, thanh quyết toán BHYT còn chưa cao…, đòi hỏi cần triển khai ứng dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống cơ sở y tế và cơ quan BHXH.

Thứ trưởng cũng cho biết, ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT trên toàn hệ thống là công việc khó do phải thay đổi cả nhận thức, tư duy quản lý của cơ sở y tế và cơ quan BHXH. Về kỹ thuật, đây cũng là công việc phức tạp do mức độ triển khai CNTT ở từng địa phương, cơ sở là khác nhau; mặt khác, chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có được bộ mã định danh duy nhất và ổn định, dữ liệu y tế mang tính chuyên sâu trong khi chưa có sự kết nối dữ liệu giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH, năng lực giám định điện tử còn hạn chế…

Theo báo cáo của Vụ BHYT (Bộ Y tế), trong nhiều năm qua, ngành y tế đã chú trọng đẩy mạng ứng dụng CNTT trong y tế về cả lĩnh vực KCB và y tế dự phòng, cả về y học hiện đại và y học cổ truyền, trong đó có tập trung nguồn lực, phối hợp với BHXH Việt Nam, một số doanh nghiệp CNTT triển khai hệ thống quản lý KCB BHYT.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhận định, việc ứng dụng CNTT trong KHC và thanh toán BHYT cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, nhiều cơ sở KCB trên toàn quốc chưa sử dụng các công cụ CNTT hoặc sử dụng nhiều hệ thống do các đối tác khác nhau cung cấp trên các nền tảng khác nhau; Chưa có hệ thống hạ tầng kết nối mạng lưới y tế và trung tâm tích hợp dữ liệu lưu trữ và liên thông cơ sở dữ liệu bệnh nhân, bệnh án điện tử giữa các cơ sở KCB trong toàn quốc; Ứng dụng CNTT nhiều nơi vẫn tự phát, manh mún, chưa có tính hệ thống, tính đồng bộ và thiếu sự quan tâm đến các tiêu chuẩn nên chưa thể kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin được với nhau. Hiện đang có nhiều phần mềm quản lý bệnh viện của nhiều công ty cung cấp khác nhau đang được sử dụng như: Medisoft, H-soft, Link Toàn cầu, Quảng Ích, Vinmec,…

Các danh mục dùng chung trong ngành y tế như danh mục mã bệnh, danh mục thiết bị y tế, thậm chí ngay cả cơ sở KCB (trên 2.000 bệnh viện, 11.000  trạm y tế xã)… cũng chưa được chuẩn hóa, mã hóa, số hóa và luật hóa. Do vậy, chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về BHYT gắn với mã định danh riêng.

Bên cạnh đó, nhu cầu của người dân, các tổ chức xã hội đối với các dịch vụ công của ngành y tế cũng đang là một áp lực lớn buộc ngành y tế phải ứng dụng CNTT mới có thể đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ như đăng ký hành nghề và kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý KCB và thanh toán BHYT… nhanh chóng và minh bạch.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tin học hóa trong lĩnh vực BHYT, Lãnh đạo Bộ Y tế đã có những chỉ đạo quyết liệt, tập trung, xuyên suốt để đạt được mục tiêu kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB với cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2015. Bộ Y tế đã ban hành một số Quyết định về tổ chức điều hành, Thành lập Ban Chỉ đạo và Phê duyệt Đề án triển khai thí điểm ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT; thành lập các tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, thành lập Văn phòng Điều phối nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án.

Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2348/CV-BYT-BH gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong KCB BHYT và thanh toán BHYT, trong đó đề nghị chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý KCB;  Trên cơ sở đó, Vụ BHYT rà soát, tổng hợp các thông tin dựa trên số liệu báo cáo và khảo sát đánh giá thực tế tại từng địa phương, tiến hành rà soát lại những yêu cầu đầu ra dữ liệu để đáp ứng yêu cầu của BHXH Việt Nam trong việc kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế với cơ quan BHXH. Từ tháng 4/2015 đến nay đã triển khai chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu theo 4 cấp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tiền Giang, Ninh Bình, Nghệ An.

Ngày 08/6/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành tạm thời bộ mã danh mục dùng chung để thí điểm áp dụng trong KCB và thanh toán BHYT. Dự kiến, Bộ Y tế sẽ ban hành bộ mã danh mục dùng chung phiên bản số 2 trong tháng 11/2015. Bộ mã sau khi ban hành sẽ được tích hợp vào phần mềm tổng thể chung của ngành y tế, từ đó thực hiện ánh xạ, đối chiếu với từng loại danh mục cụ thể của từng địa phương, từng cơ sở KCB để quản lý và thanh toán BHYT.

Đồng thời, để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT triển khai mở rộng ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT ra các tỉnh, thành phố trên cơ sở khả năng đáp ứng của các đơn vị này.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong KCB và thanh toán BHYT, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xác định được trách nhiệm, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý, tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT; Chỉ đạo BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan lựa chọn, quyết định sử dụng phần mềm giám định BHYT điện tử chính thức để Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở KCB trích xuất và chuyển dữ liệu thanh toán BHYT sang phần mềm giám định của BHXH Việt Nam phục vụ việc thanh toán BHYT.

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện nội dung giao dịch điện tử liên quan đến ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, yêu cầu giám định BHYT trên phần mềm và dữ liệu điện tử.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh, thời gian yêu cầu kết nối liên thông dữ liệu từ 01/01/2016 không còn nhiều và mong muốn qua hội nghị này, các Vụ, Cục của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Sở Y tế, các cơ sở KCB và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT trong y tế trên toàn quốc nắm rõ yêu cầu, chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ, tăng cường nghĩa vụ, trách nhiệm và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT. Việc ứng dụng thành công CNTT sẽ là tiền đề mở ra một giai đoạn mới trong quản lý KCB và thanh toán BHYT có chất lượng, hiệu quả, và minh bạch./.


Theo http://www.baohiemxahoi.gov.vn/