Ngôn ngữ:

Thông báo về việc Đăng ký thi đua năm 2019

14/02/2019 | 03h33
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương xin thông báo:
Đề nghị các Khoa, Phòng, Trung tâm download mẫu đơn đăng ký thi đua năm 2019 tại đây.
Lưu ý:
- Các Khoa, Phòng, Trung tâm điền đầy đủ thông tin, đăng ký thi đua với đầy đủ các nội dung sau:
+ Tập thể:
Tập thể lao động tiên tiến
Tập thể lao động xuất sắc (nếu có)
 
+ Cá nhân:
Danh hiệu lao động tiên tiến
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ
....
 
Nộp bản đăng ký thi đua về Phòng Tổ chức cán bộ (thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Bệnh viện), hạn cuối ngày 15/3/2019.