Ngôn ngữ:

Thông báo trúng truyển viên chức đợt 1 năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

18/09/2020 | 18h09

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 3890/QĐ-BYT ngày 09/9/2020 của Bộ Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020. (Có danh sách cụ thể kèm theo).

Yêu cầu thí sinh trúng tuyển đến Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để nộp hồ sơ, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí xét tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

I. Hồ sơ: 02 bộ, trong đó 01 bộ gồm các bản chính và 01 bộ gồm các bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, thành phần hồ sơ cụ thể như sau (theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019):

1. Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2. Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

4. Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

5. Bản chính, bản sao sổ BHXH và bản ghi quá trình đóng BHXH bắt buộc được cơ quan BHXH xác nhận (nếu có, đối với thí sinh trước khi tuyển dụng đã, đang công tác tại nơi khác);

 

Lưu ý:

- Toàn bộ hồ sơ được bỏ vào 02 phong bì đựng hồ sơ, trong đó 01 bộ gồm các bản chính và 01 bộ gồm các bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ không được tẩy xóa, xếp theo thứ tự giống nhau.

- Bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên sẽ được gửi trả lại cho thí sinh sau khi kết thúc việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ theo quy định.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 21/9/2020 đến hết 16h30 phút ngày 02/10/2020.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (phòng 301, cổng số 1), số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

Danh sách công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bệnh viện (địa chỉ truy cập: http://nhtm.gov.vn) và được niêm yết công khai tại bảng thông tin của Bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo để thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020 của Bệnh viện được biết và thực hiện./.


GIÁM ĐỐC                                                   
(đã ký)                                                        


Vũ Nam                                                      
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ha Noi
Website: http://nhtm.gov.vn/