Ngôn ngữ:

Thông báo kết quả phỏng vấn tại kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

29/08/2020 | 16h21
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1, NĂM 2020
 
Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức  đợt 1, năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, căn cứ kết quả phỏng vấn  (vòng 2) của thí sinh.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương  thông báo kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đợt 1, năm 2020.

Chi tiết THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1, NĂM 2020 có thể xem và tải về tại đây

 
-------------------------------------------------------------
Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ha Noi
Website: http://nhtm.gov.vn/