Ngôn ngữ:

Tài liệu ôn tập cho các vị trí tuyển dụng

26/06/2020 | 09h27
Phòng Tổ chức cán bộ đã tập hợp bộ tài liệu ôn tập phần kiến thức hiểu biết chung dành cho tất cả các vị trí tuyển dụng. Đề nghị các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức đợt I, năm 2020 của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tải về và ôn tập theo các nội dung trong tài liệu. Các kiến thức chuyên ngành không có giới hạn, sẽ được hỏi trong phạm vi học tập.

 
 


-------------------------------------------------------------
Phòng Tổ chức cán bộ
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ha Noi
Website: http://nhtm.gov.vn/