Ngôn ngữ:

Một số hình ảnh hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương tại Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Điện Biên

10/04/2018 | 03h04

­­Một số hình ảnh hoạt động hỗ trợ chuyên môn của kíp phẫu thuật Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương tại Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Điện Biên từ ngày 22/03 đến 25/03/2018 do TS. Lê Mạnh Cường làm trưởng đoàn.

 

Ban giám đốc cùng kíp phẫu thuật viên Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Điện Biên và đoàn công tác Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương.


 BS. Nguyễn Trọng Việt  Bệnh viện Y Dược cổ truyền Điện Biên phẫu thuật trĩ dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Mạnh Cường.


 BS. Đinh Danh Sáng Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Điện biên phẫu thuật trĩ dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Mạnh Cường.


 TS. Lê Mạnh Cường trực tiếp hướng dẫn phẫu thuật trĩ cho kíp phẫu thuật Bệnh viện Y Dược học cổ truyền tỉnh Điện Biên.

 

BVYHCTTW