Ngôn ngữ:

Tham vấn xác định các chỉ số ưu tiên để thu thập số liệu về bình đẳng giới trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

04/06/2012 | 19h09


Sáng ngày 31/5/2012, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo Tham vấn xác định các chỉ số ưu tiên để thu thập số liệu về bình đẳng giới trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tham dự và chủ trì Hội thảo có PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế; Công đoàn Y tế Việt Nam và các chuyên gia tư vấn của dự án.

 

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006. Để triển khai Luật, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Căn cứ trên cơ sở đó, ngày 29/6/2011, Bộ Y tế cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2011-2015. Một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Y tế giai đoạn 2011-2015 là phát triển bộ chỉ số về bình đẳng giới trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này đã được Bộ Y tế phê duyệt với các nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng các chỉ số hiện có về bình đẳng giới trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xây dựng khung theo dõi và giám sát bộ chỉ số; xây dựng phền mềm để thu thập các chỉ số về bình đẳng giới và đào tạo kỹ thuật về cách sử dụng cơ sở dữ liệu phần mềm cho các đơn vị liên quan Bộ Y tế.

 

Với sự hỗ trợ, tư vấn của Liên minh Châu Âu (EU), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, văn phòng Bộ Y tế; Công đoàn Y tế Việt Nam.. đã xây dựng 43 chỉ số về bình đẳng giới mà các chuyên gia tổng hợp. Tuy nhiên, tại Hội thảo này, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cần lựa chọn, xem xét các chỉ số ưu tiên để xây dựng định nghĩa cụ thể cho từng chỉ số, thống nhất cách thức thu nhập, báo cáo nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và cần có một chế tài chung khi triển khai phát triển bộ chỉ số về bình đẳng giới trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong ngành Y tế.

 

            Một số hình ảnh tại hội nghị:

Theo moh.gov.vn

ITdept.