Ngôn ngữ:

Hợp tác quốc tế

12/04/2012 | 04h44

Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương là Trung tâm hợp tác duy nhất tại Việt Nam về YHCT của Tổ chức y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm 1988. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Bệnh viện quan hệ hợp tác quốc tế không ngừng được củng cố và mở rộng. Bệnh viện có quan hệ hợp tác với trên 40 nước trên thế giới.


Lĩnh vực hợp tác:

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực YHCT.
- Tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn về YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ.
- Hợp tác trong công tác khám chữa bệnh.
- Huấn luyện giảng dạy cho học viên nước ngoài.

 

Đối tác:

- Văn phòng của tổ chức y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương
- Văn phòng đại diện của tổ chức y tế thế giới tại Hà Nội
- Các trung tâm hợp tác của tổ chức Y tế thế giới về YHCT.
- Các Viện nghiên cứu, bệnh viện, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân.