Ngôn ngữ:

Việc thực hiện quy tắc ứng xử ở bệnh viện

12/04/2012 | 04h38   Ngày 18 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong ngành  Y tế. Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương được Bộ Y tế chọn làm đơn vị điểm của ngành.

   Bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử trong bệnh viện do đồng chí Giám đốc- Bí thư làm trưởng ban, có phân công cụ thể nhiệm vụ các thành viên. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc thù của Bệnh viện.

   Qua việc phổ biến đầy đủ các nội dung của Quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ viên chức, nhân viên y tế trong bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc phát động thực hiện Quy tắc ứng xử trong Bệnh viện góp phần củng cố niềm tin của người bệnh đối với ngành Y tế và xây dựng Bệnh viện ngày càng lớn mạnh.

   Qua triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại đơn vị, Bệnh viện đã đạt  những kết quả rất khả quan, tạo bước chuyển biến  mạnh mẽ trong cán bộ, công chức về tinh thần và thái độ làm việc, phục vụ người bệnh. Nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc và kỹ năng trong giao tiếp đối với người làm công tác y tế.