Ngôn ngữ:

Lễ ký cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tai bệnh viện YHCT TƯ

11/12/2019 | 15h31

   Chất thải nhựa đang hàng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, bởi đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ô nhiễm chất thải nhựa ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính khoảng 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa được sản xuất, cho đến năm 2018 khoảng 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải, khoảng 5 tỷ tấn tích lũy ngoài môi trường và được chôn lấp. Hàng năm, tổng cộng từ 4,8 - 12,7 triệu tấn chất thải nhựa dạt vào đại dương.

   Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó, có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại ngày càng gia tăng ở hầu hết các địa phương do số lượng cơ sở y tế, giường bệnh và việc sử dụng các sản phẩm dùng một lần trong y tế tăng cao.

   Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế

   Thực hiện chỉ đạo của PGS.TS Vũ Nam - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện, ngày 05/12/2019 tại Phòng giao ban Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã thực hiện ‘’Lễ ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa’’.

 

   Tại buổi lễ, toàn thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã kí bản cam kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với những nội dung sau:

  • Tập huấn, hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tại khoa.
  • Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế... làm từ nhựa không thể thay thế.
  • Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại khoa, phòng.
  • Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại khoa, phòng về giảm thiểu chất thải nhựa.

   Lễ Ký kết thể hiện sự quyết tâm chung tay cùng toàn ngành y tế của tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương trong việc thực hiện giảm thiểu tối đa chất thải nhựa ra môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện vì sức khỏe cộng đồng.

   Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự đồng lòng và ủng hộ của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Linh Hoa