Ngôn ngữ:

Lễ bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

12/07/2016 | 07h57

Ngày 07/07/2016 tại Hà Nội, bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc bệnh viện cho TS.BS. Nguyễn Bội Hương và PGS.TS. Vũ Nam.

  

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ Y tế; BCH Đảng uỷ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng các cán bộ chủ chốt, Cán bộ viên chức người lao động của bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.


 

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế, Tiến sĩ. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố quyết định số 2881/QĐ-BYT và 2882/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho TS.BS. Nguyễn Bội Hương và PGS.TS. Vũ Nam.

 

 

TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ công bố các Quyết định bổ nhiệm

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc bệnh viện cho TS.BS. Nguyễn Bội Hương và PGS.TS. Vũ Nam.

 

 

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định cho TS.BS. Nguyễn Bội Hương


 

GS.TS. Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định cho PGS.TS.Vũ Nam


Phát biểu tại buổi lễ GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh:  việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Y tế tới sự phát triển của bệnh viện đầu ngành về Y học cổ truyền, là kết quả của quá trình theo dõi, đánh giá cán bộ hết sức khách quan, có trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện và sự tin tưởng, tín nhiệm của CBVC bệnh viện đối với 2 đồng chí Phó Giám đốc TS.BS. Nguyễn Bội Hương và PGS.TS. Vũ Nam. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới 2 đồng chí Phó Giám đốc TS.BS. Nguyễn Bội Hương và PGS.TS. Vũ Nam tiếp tục nhiệm kỳ mới cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện cùng các cán bộ công chức viên chức người lao động trọng bệnh viện đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm chuyên môn, quản lý để xây dựng và thành những nhiệm vụ mà Bộ Y tế giao cho.

 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cùng các đại biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại


Thay mặt Lãnh đạo bệnh viện, TTND.PGS.TS. Trần Quốc Bình, Giám đốc bệnh viện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng và các Vụ/Cục/Văn phòng Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương hoàn thành trách nhiệm của một bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền, và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Bộ Y tế.


Theo www.moh.gov.vn