Ngôn ngữ:

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (07/6/1957-07/6/2017)

24/01/2017 | 01h37

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

Số: 20/KH-BVYHCTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16  tháng  01  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

(07/6/1957 - 07/6/2017)

 

Năm 2017, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện(07/6/1957 - 07/6/2017). Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổ chức phát động đợt thi đua trong Cán bộ viên chức (CBNCVC), người lao động chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện như sau:

Chủ đề thi đua:

 

Làm theo lời Bác, cán bộ y tế Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương:

“Đoàn kết, Năng động, Sáng tạo”, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ,

nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Y tế được giao,

lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Bệnh viện (07/6/1957 - 07/6/2017).

 

1. Mục đích, yêu cầu:

- Động viên CBNCVC, người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, học tập và phục vụ tốt; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

- Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong năm 2017 đối với CBNCVC; đồng thời ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển  Bệnh viện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Bệnh viện, gắn kết tình cảm của các thế hệ CBNCVC của  Bệnh viện.

- Phong trào thi đua phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu; từ đó động viên đội ngũ CBNCVC   tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất, năng lực; nâng cao nhận thức về niềm vinh dự và trách nhiệm đối với Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong  CBNCVC   nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác của  Bệnh viện, góp phần thực hiện tốt công tác tự chủ, xây dựng các đơn vị và tổ chức đoàn thể của Bệnh việntrở thành đơn vị vững mạnh, xây dựng Bệnh việnổn định và phát triển xứng tầm với vị thế của Bệnh viện đầu ngành về Y học cổ truyền trong toàn quốc, Trung tâm Hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới về Y học cổ truyền khu vực Tây Thái Bình Dương

2. Nội dung thi đua:

- Thi đua lập thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

- Thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mỗi CBNCVC là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cho CBNCVC, người lao động  .

- Thi đua nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng và bảo vệ cảnh quan Bệnh viện xanh, sạch, đẹp; bảo quản và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất của Bệnh viện.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNCVC với các hình thức phong phú, thiết thực.

3. Tiêu chí thi đua:

1. Làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, không ngừng tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện.

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 2151 ngày 4/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” nhằm tiếp tục thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong các Bệnh viện. Tiếp tục củng cố các Quy chế, quy định của Bệnh viện ngày càng đi vào nề nếp, văn minh. Tích cực xây dựng bệnh viện bệnh viện không khói thuốc, cơ sở Y tế xanh sạch đẹp theo quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân với mục tiêu ”Người bệnh là trung tâm”. Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá YHCT, phát huy được bản sắc YHCT, xây dựng Bệnh viện đầu ngành cả nước về kế thừa, phát huy Y Dược học cổ truyền, trên cơ sở hiện đại hoá Y Dược học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ giữa Y Dược học cổ truyền và Y Dược học hiện đại. Thi đua trong công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng trong công tác y tế góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Thi đua thực hiện tốt việc chuyển giao các gói kỹ thuật hỗ trợ các Bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các Bệnh viện tuyến cuối.

6. Tăng cường công tác quản lý, thi đua làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4.  Thời gian phát động:

 Từ ngày 17/01/2017 đến ngày 16/5/2017.

5.  Tổ chức thực hiện:

5.1. Công đoàn Bệnh viện:

- Tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện trong khối CBNCVC, người lao động trên các mặt hoạt động.

- Đánh giá kết quả thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện trong CBNCVC, người lao động; đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân CBNCVC tiêu biểu.

5.2. Đoàn Thanh niên Bệnh viện:

- Tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện trong đoàn viên thanh niên trên các mặt hoạt động.

- Đánh giá kết quả thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện trong đoàn viên thanh niên; đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu.

5.3. Lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm:

- Tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện tới tất cả CBNCVC của khoa, phòng, trung tâm.

- Đánh giá kết quả thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện của khoa, phòng, trung tâm; đề xuất khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu của khoa, phòng, trung tâm.

6.  Tổng kết, đánh giá:

- Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua, tham mưu đề xuất Bệnh viện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua này.

- Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện tổ chức đánh giá, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân CBNCVC, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Trên đây là nội dung phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (07/6/1957 - 07/6/2017). Giám đốc Bệnh viện kêu gọi toàn thể CBNCVC, người lao động hãy tăng cường đoàn kết, chủ động đổi mới, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tổ chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2017; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng ổn định và phát triển ./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị, tổ chức trong BV (để t/h);

- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

<đã ký>

 

 

Trần Quốc Bình