Ngôn ngữ:

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

01/08/2022 | 07h44

Chiều ngày 19/7/2022, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, tham dự Hội nghị có Ban giám đốc cũng các đồng chí là bộ tứ các khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện, PGS.TS. Vũ Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao, “bức tranh kinh tế của Bệnh viện đã có nhiều khởi sắc”, cụ thể:  

- Khám chữa bệnh, cấp cứu an toàn tuyệt đối, tỉ lệ khỏi đỡ > 90%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 kịp thời đạt hiệu quả cao.

- Nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến và những kỹ thuật mới được ứng dụng trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật.

- Đào tạo cho học viên trong nước và quốc tế với chất lượng tốt.

- Thực hiện nghiêm túc đề án 1816 – chuyển giao kỹ thuật của Bộ Y tế.

- Vị thế, uy tín của bệnh viện trong và ngoài nước được nâng cao; thu hút nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm quan, học tập và hợp tác. Quan hệ với các tổ chức quốc tế tiếp tục được mở rộng.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định 43 của Chính phủ. Tổng thu nhập tăng thêm ngoài lương của cán bộ viên chức và người lao động đã tăng lên.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, sửa đổi và ban hành các quy chế áp dụng nội bộ và được Bộ Y tế phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện giúp cho thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai minh bạch và sự ổn định cũng như quy hoạch phát triển toàn diện trong những năm tới.

- Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tích và được tặng thưởng nhiều danh hiệu của các cấp.

Tại Hội nghị sơ kết, Bệnh viện cũng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.