Ngôn ngữ:

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

01/08/2022 | 07h57

Sáng ngày 20/7/2022, Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương đã tổ chức Sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương hiện có 18 chi bộ trực thuộc với 139 Đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Bệnh viện, các khoa/phòng/trung tâm vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các chỉ tiêu kế hoạch đạt kết quả tốt. Các các chỉ tiêu kinh tế tăng dần theo từng tháng, đạt 60-80% kế hoạch. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đảng ủy Bệnh viện tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022 trong tất cả các mặt công tác: Công tác khám chữa bệnh, công tác phòng bệnh, công tác cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo-chỉ đạo tuyến, công tác Dược, công tác quản lý kinh tế… Phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắcĐảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.