Ngôn ngữ:

Các hoạt động của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn trong năm 2019

30/12/2019 | 03h07

   Theo thông tư 16/2018/TT- BYT quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã thực hiện tốt các kỹ thuật chuyên môn về Kiểm soát nhiễm khuẩn và triển khai thực hiện vệ sinh bàn tay từ năm 2009 đến nay.

   Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Vũ Nam - Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS Nguyễn Bội Hương – Phó giám đốc bệnh viện phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã xây dựng ra các chế tài để khoa thực hiện tốt các quy trình kiểm tra, giám sát công tác nhiễm khuẩn trong toàn viện đạt hiệu quả cao.

   Để nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng về chuyên môn kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế trong toàn viện. Hàng năm, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã phối hợp với các chuyên gia và các bác sĩ đầu nghành, cùng với Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã mở lớp đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn.

   Trong năm 2019, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đào tạo được một số nội dung sau:

 - Kiểm soát nhiễm khuẩn máu trên người bệnh đặt Catherter trong lòng mạch

- Phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

- Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến thông tiểu

- Biện pháp phòng ngừa chuẩn

- Vệ sinh tay ngoại khoa

- Quản lý chất thải y tế

- Vệ sinh môi trường

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của khoa trong năm 2019:

 

 

Cán bộ tập huấn giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện

 

Giảng viên hướng dẫn công trình tổ chức giám sát cho hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

 

Đại diện các khoa phòng tham gia lễ phát động vệ sinh tay thường quy

 

Bệnh viện tổ chức tập huấn vệ sinh môi trường cho nhân viên Phương Thành

   Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn đang và sẽ cố gắng hơn nữa trong những năm tiếp theo để thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm đối với bệnh viện.