Ngôn ngữ:
>
<p align="center"><strong><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">HỘI NGHỊ TỔNG KẾT C&Ocirc;NG T&Aacute;C ĐẢNG NĂM 2021</span></strong></p> <p align="center"><strong><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';"><br /></span></strong></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">Chiều ngày 14/1/2022 Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền TW đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác x&acirc;y dựng Đảng năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">Hội nghị có sự tham gia v&agrave; chỉ đao của đồng chí Vũ Nam, Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện và toàn thể 140 đồng chí Đảng viên.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">Năm 2021 là năm vô cùng khó khăn với cả nước nói chung và toàn ngành y tế nói riêng, đại dịch COVID-19 với nhiều loại biến thể đang diễn biến hết sức phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và quyết liệt của Đảng ủy Bệnh viện mà đứng đầu là đồng chí Bí thư, Đảng bộ đã được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc toàn diện.</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';"><br /></span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">Tại buổi tổng kết cũng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Quốc Bình, nguyên Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện và đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, nguyên trưởng khoa Dược. Năm 2021, Đảng ủy Bệnh viện đã quyết định tặng giấy khen cho 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 27 đảng viên được biểu dương.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><img src="https://nhtm.gov.vn/upload/2022/01/18/origin_editor/z3110867511130_42ff35b9d5d906b71c3301154fb55088.jpg" alt="" width="658" height="493" />&nbsp;</p> <p align="center"><img src="https://nhtm.gov.vn/upload/2022/01/18/origin_editor/z3110867555593_7d2361614f646d6dcb577983d7a6471d.jpg" alt="" width="658" height="493" /></p> <p align="center"><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: medium;">Đồng ch&iacute; Vũ Nam &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tổng kết c&ocirc;ng t&aacute;c đảng năm 2021</span></p> <p align="center"><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: medium;"><br /></span></p> <p align="center"><img src="https://nhtm.gov.vn/upload/2022/01/18/origin_editor/z3110867541773_340b09bc5226d03d13c7361cc6765b77.jpg" alt="" width="658" height="493" />&nbsp;<br /><span style="font-family: 'times new roman'; font-size: medium;">Đồng chí Trần Quốc Bình, nguyên Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện và đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, nguyên trưởng khoa Dược nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng</span></p> <p align="center"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';"><br /></span></p> <p align="center"><img src="https://nhtm.gov.vn/upload/2022/01/18/origin_editor/z3110867523107_0876868f59880bed3ce03c07147237b7.jpg" alt="" width="658" height="493" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; font-family: 'times new roman';">C&aacute;c Chi bộ ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 nhận giấy khen</span></p>