Ngôn ngữ:
>

Các hoạt động đoàn thể của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

 

 

Thi đấu cầu lông– Giải Cầu lông của Bệnh viện 

Điều dưỡng của Bệnh viện tham gia Hội thi “Điều dưỡng - Hộ sinh giỏi – Thanh lịch” Toàn quốc lần thứ III tại cung Văn hoá Hữu nghịThay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc và Công đoàn Bệnh viện thăm hỏi hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo