Ngôn ngữ:
>

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh khóa 1 năm 2013 cho đối tượng 3 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

 
 
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ khai mạc lớp học

Ngày 23/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3 của các đơn vị trực thuộc Bộ. Tham dự buổi Lễ có PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Hội đồng quốc phòng - an ninh Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng đông đảo học viên tham dự.


Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, công tác quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” nhằm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ quan điểm nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh tổng hợp của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trong tình hình mới. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các học viên tham dự lớp học tích cực, sôi nổi nhằm đạt được những kết quả cao nhất.


Nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 gồm 8 chuyên đề chính và 2 chuyên đề phụ là những nội dung cơ bản giúp cán bộ, công chức nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh và tham mưu tích cực cho lãnh đạo Bộ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Nhân dịp này, đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng” năm 2012 cho 28 cán bộ y tế có thành tích xuất sắc theo Quyết định số 4650/QĐ-BQP ngày 27/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


(Itdept)

Theo www.t5g.org.vn