Ngôn ngữ:

Giới thiệu khóa học

03/04/2012 | 10h50

1. Đào tạo trong nước

 

 

 Khoá học

 Nội dung

 Đối tượng

 Thời gian

Bác sỹ định hướng chuyên khoa YHCT

 1. Lý luận cơ bản về Y học cổ truyền Việt nam
2. Biện chứng luận trị trong Y học cổ truyền Việt nam
3. Đông dược
4. Phương tễ
5.  Châm cứu xoa bóp (bao gồm cả lý luận và thực hành lâm sàng)
6.  Bệnh học đa khoa Y học cổ truyền (bài giảng và thực hành lâm sàng)

 Bác sỹ đa khoa Y học cổ truyền

 01 năm.
Chiêu sinh vào tháng 06 hàng năm

 Học kèm cặp

 

 Lý thuyết và thực hành lâm sàng các nội dung của YHCT, bao gồm: nội khoa, lão khoa, nhi khoa, phụ khoa, châm cứu bấm huyệt, ngoại khoa YHCT, ,...
Học viên có thể đăng ký học từng học phần hoặc nhiều học phần.
Kèm cặp về các kỹ thuật cận lâm sàng như: siêu âm, chẩn đoán hình ảnh,...

 Y, bác sỹ

 Mỗi khoá học từ 3-6 tháng hoặc theo yêu cầu của học viên.
Thời gian chiêu sinh: Liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo

 
 công tác điều dưỡng trong YHCT điều dưỡng  tuyến cơ sở

 


2. Đào tạo cho học viên nước ngoài

 

 

 

 Khoá học

 Nội dung

 Đối tượng

 Thời gian

 Ngôn ngữ

Tìm hiểu về YHCT Việt nam

1. Lý luận cơ bản về Y học cổ truyền Việt nam
2. Biện chứng luận trị trong Y học cổ truyền Việt nam
3. Đông dược
4. Phương tễ
5. Châm cứu xoa bóp (bao gồm cả lý luận và thực hành lâm sàng)
6. Bệnh học đa khoa Y học cổ truyền (bài giảng và thực hành lâm sàng)

Học viên có thể đăng ký học tất cả các nội dung trên hoặc đăng ký học từng học phần

 Sinh viên trong ngành Y, ngoài ngành y có nhu cầu học về YHCT

6 tháng

 Tiếng Anh, tiếng Pháp

Thực hành châm cứu, xoa bóp

1. Kỹ thuật châm, cứu
2. Các kỹ thuật xoa bóp phương đông
3. Thực hành châm cứu điều trị một số bệnh
4. Thực hành xoa bóp điều trị một số bệnh

 Các nhà thực hành châm cứu, sinh viên đã học xong phần lý luận cơ bản về Y học cổ truyền và châm cứu tại các trường châm cứu

Tối thiểu 4 tuần. Thực hành theo nhóm từ 3-4 học viên

 Tiếng Anh, tiếng Pháp

Khóa châm cứu nâng cao

1. Hệ thống kinh lạc và huyệt vị
2. Nguyên tắc chọn và phối huyệt
3. Các kỹ thuật châm cứu
4. Nhĩ châm
5. Một số chuyên đề
6. Thực hành châm 

 Các học sinh đã học xong khoá học cơ bản về châm cứu, học sinh đã học xong 2 năm chương trình cơ bản ở các trường châm cứu, các nhà thực hành châm cứu

2 tháng

 Tiếng Anh, tiếng Pháp

 Seminar

 - Các bài giảng theo chuyên đề: phụ khoa, nhi khoa, nội khoa, châm cứu, dược,...
- Tham quan lâm sàng

 Các nhà nghiên cứu Y khoa, các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về YHCT

2 ngày đến

1 tuần

 Tiếng Anh, tiếng Pháp

 

  

CHỨNG CHỈ

Học viên sẽ được giám đốc bệnh viện cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học. Nội dung và giá trị chứng chỉ sẽ phù hợp với thời gian và nội dung mà học viên đã học.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

Phòng Chỉ đạo ngành, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
Địa chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 04.38226774