Ngôn ngữ:

Tuyến sinh lớp "Xoa bóp bấm huyệt cơ bản" khóa 4

25/07/2012 | 07h21

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

TT ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

------

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp Xoa bóp bấm huyệt cơ bản khóa 4

 

Để đáp ứng nguyện vọng học xoa bóp ngày càng lớn của học viên, với mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương mở lớp học Xoa bóp bấm huyệt cơ bản. Sau khi học xong, học viên có thể tự xoa bóp cho mình, người thân, hướng dẫn người thân và bạn bè tự xoa bóp bấm huyệt nhằm phòng tránh bệnh tật, chăm sóc giúp điều trị một số bệnh cơ bản.

Kết thúc khóa học, học viên được kiểm tra và cấp chứng nhận: “Xoa bóp bấm huyệt cơ bản” do Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cấp.


1. Đối tượng học: tất cả các đối tượng

2. Thời gian học: 3 tháng

3. Học phí:           6 triệu đồng/người/khóa

4. Ngày khai giảng: 20/08/2012

5. Hồ sơ đăng ký học gồm:

- 01 Đơn xin học

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe

- 01 Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú

- 02 ảnh 3x4

6. Địa điểm đăng ký học: Phòng đào tạo - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hà Nội


Hạn nộp hồ sơ trước ngày 19/8/2012.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Điện thoại cố định: 04. 3 8226774

Mobile: 0164.59.49.555 (Thủy)

Fax: 04 3 9949757

 

 

Hà nội, ngày   25   tháng  07 năm 2012

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Quốc Bình