Ngôn ngữ:

Thông báo tuyển sinh lớp: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền năm học 2015-2016 - Lần 3

24/06/2015 | 03h43

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  14 /BVYHCTTW-ĐT

V/v: Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2015 – 2016 (lần 3)

Hà Nội, ngày 24  tháng 6    năm 2015

       

                                 Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh

 

Các Bệnh viện Y học cổ truyền và Đa khoa các tỉnh    

-Các Trường Đại học Y - Dược

-Các Trung tâm Y tế ngành

     

         Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ngành, được Bộ Y tế giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT). Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo tuyển sinh Lớp “Bác sĩ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền” khóa 38, năm học 2015 - 2016.

I. Hình thức và chuyên ngành tuyển sinh:

- Học tập trung

- Chuyên ngành Y học cổ truyền.

II. Đối tượng dự tuyển:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc chuyên ngành Y học Cổ truyền.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.

III. Thời gian học:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: 10 tháng.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: học 12 tháng (theo Thông báo của Bộ Y tế về việc đào tạo bổ sung chuyên khoa định hướng cho sinh viên y - dược đã tốt nghiệp tại Trung Quốc ngày 22 tháng 4 năm 2010).

- Tập trung: 9h ngày 10/8/2015 (Thứ 2). Dự kiến khai giảng ngày 14/8/2015.

IV. Địa điểm học: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

V. Học phí:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa: 12.000.000 đồng/học viên.

- Đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc: 14.000.000 đồng/học viên

VI. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn xin học.

- 01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú.

- Bản sao bằng tốt nghiệp.

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng đối với Bác sĩ đa khoa

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp và 01 bản sao học vị cử nhân kèm bản dịch có công chứng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc.

01 giấy công nhận bằng tốt nghiệp của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với sinh viên tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc.

- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (dành cho đối tượng trong biên chế).

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên).

- Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 60.000 đồng

VII. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2015.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua:

Điện thoại: 04 3 8226774;   Ms Thủy: 0164.59.49.555
Fax:             04 3 9449757

Lưu ý:     Bệnh viện có chỗ ở cho học viên ở xa. Học viên cần đăng ký trước.

Học viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Nơi nhận:

 - Như trên

- Bộ Y tế (Báo cáo)

- Các phòng ban (Để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

    PGS.TS. Trần Quốc Bình