Ngôn ngữ:

Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2018 - 2019

19/05/2018 | 02h22

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

Số:.............BVYHCTTW-ĐT

---

V/v: Thông báo tuyển sinh Bác sĩ định hướng chuyên khoa YHCT năm học 2018 – 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

 

            Hà Nội, ngày        tháng      năm 2018
Kính gửi:         - Sở Y tế các tỉnh

- Các Bệnh viện Y học cổ truyền và Đa khoa các tỉnh

- Các Trường Đại học y-dược

- Các Trung tâm y tế ngành

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ngành, được Bộ Y tế giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT). Trung tâm đào tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo tuyển sinh Lớp “Bác sĩ định hướng chuyên khoa y học cổ truyền” khóa 40, năm học 2018 - 2019.

I. Hình thức và chuyên ngành tuyển sinh:

- Học tập trung

- Chuyên ngành Y học cổ truyền.

II. Đối tượng dự tuyển:

- Đối tượng là Bác sĩ đa khoa

- Lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.

III. Thời gian và địa điểm học

- Thời gian học: 10 tháng

- Tập trung 9h ngày 05/9/2017 (Thứ 4).

- Địa điểm học: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

IV. Học phí

12.000.000 đồng/học viên

V. Hồ sơ dự tuyển:

- 01 đơn xin học

- 01 sơ yếu lí lịch có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc nơi cư trú

- Bản sao bằng tốt nghiệp

+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng

- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (dành cho đối tượng trong biên chế).

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe

- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi rõ họ tên)

- Lệ phí xét tuyển hồ sơ: 60.000 đồng

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2018.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua :

Điện thoại: 04 3 8226774   

Fax: 04 3 9449757

 

 

       Nơi nhận:

- Như trên

- Bộ Y tế (Báo cáo)

- Các phòng ban (Để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

VŨ NAM