Ngôn ngữ:
Hoạt động bệnh viện>

Fixed Dimensions

Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​.
images/data/image2.jpg
 1. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 2. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 3. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 4. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 5. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 6. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 7. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​
 8. Ảnh chụp

  Kkỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11, Ban giám đốc cùng các thế hệ thầy cô đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm để tri ân công lao xây dựng và dạy dỗ nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành, nhiều học trò đã giữ những vai trò lãnh đạo trong ngành y tế nói chung và ngành Y học cổ truyền nói riêng qua nhiều thập kỷ...​