Ngôn ngữ:

Văn bản pháp quy - Thi đua khen thưởng

28/10/2014 | 03h11

Nhằm trang bị cho cán bộ viên chức Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương các thông tin về công tác thi đua khen thưởng, Ban biên tập Website xin cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật quy định liên quan để cán bộ tiện theo dõi.

Tài liệu gồm: 

1. Thông tư 02/2011 của Bộ Nội vụ: Download

2. Thông tư 20/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thi đua khen thưởng: Download

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04. 3943 4523.