Ngôn ngữ:

Thông báo về xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

18/10/2019 | 05h00

Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo:

Căn cứ Công văn số 4202/BYT-TCCB, ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019 và Công văn số 4203/BYT-TCCB, ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019. Phòng Tổ chức cán bộ xin thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp, bác sĩ chính, dược sĩ cao cấp, dược sĩ chính.

Tải thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp, bác sĩ chính tại đây.

Tải thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp dược sĩ cao cấp, dược sĩ chính tại đây.