Ngôn ngữ:

Quyết định Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015

03/12/2015 | 10h36

Ngày 6/11/2015, PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015.

Download tài liệu tại đây: Quyết định 4745/QĐ-BYT

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04 3943 4523.